Tomáš Ruller

vede atelier kontinuálně od roku 1993 / is heading the studio continually since 1993

V roli asistentů se zde vystřídali / In role of assistants there alternated:
Peter Rónai, Marian Palla, Richard Fajnor, Petr Váša, Lubor Benda, Dana Recmanová, Jaroslav Vančát, Miloš Vojtěchovský,
V Multimediální laboratoři působili / In Multimedia Lab operated: Woody Vasulka, Chris Hill, Keiko Sei,
Hostovali zde mimo jiné/ Visiting here besides others: Julian Alvarez (E), Don Foresta (F), Paul De Marinis (USA), Brian Springer (USA), Steina (USA), Alastair Mac Lennan (GB), Kristine Stiles (USA), Phill Niblock (USA), Skip Arnold (USA), Ryuzo Fukuhara (JAP)
V rámci výstav a symposií Hi-tech/Umění se prezentovali / In context of Hi-tech/Art exhibitions and symposia were presented: Stelarc (AUS), Peter Weibel (A), Jeffrey Shaw (D), Residents (USA) etc.

vmp.ffa.vutbr.cz (1996 - 1998)

Z původního oborového ateliéru VIDEO-MULTIMEDIA-PERFORMANCE při dělení v roce 1998 vyčlenil ateliér PERFORMANCE-FOTO.
Ve spolupráci s hostujícími fotografy Davidem Millerem z Kanady a profesorem Vladimírem Špačkem z akademie v Mainzu, do programu zahrnul plánovanou samostatnou specializaci orientovanou na současnou digitální a konceptuální fotografii.
Jedním z dlouhodobě běžících mezioborových projektů pod jeho patronací je multimediální internetové vysílání.

foto.ffa.vutbr.cz (1998 - 2001)

He separated PERFORMANCE-PHOTO studio from the original VIDEO-MULTIMEDIA-PERFORMANCE studio
during the process of its division in 1998.
In co-operation with visiting photographers David Miller from Canada and professor Vladimír Špaček from the Academy in Mainz, he included the planned independent specialisation in contemporary digital and conceptual photography in the curriculum.
One of the long-term interdisciplinary projects under his supervision is the multimedia internet broadcasting.

Ateliér Performance (2001 - 2004)

Anotace | Annotation

Studijní osnova | Study syllabus

Studijní literatura | Study literature

Doporučený harmonogram | Recommended curriculum

Pedagogická koncepce | Teaching philosophy