Prezentace semestrálních a klauzurních prací na dni otevřených dveří 25. a 26.1.2020.