STUDIJNÍ OSNOVA

optimální struktura studia 2001/02 (archivní materiál) 

I.ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY:

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Oborový atelier 3 – 12 zk 3 – 12zk VMP 30 Ruller/Miller
Dějiny umění I 2 – 1 z 2 – 1 zk KTDU 5 Sedlák
Úvod do filozofie 2 – 0 z 2 – 0 zk KTDS 5 Niederle
Počítače I 1 – 2 z 1 – 2 zk KTDS 5 Filip/Skočovský
Světový jazyk I 1 – 1 z 1 – 1 kz KTDS 3 Pala
Večerní kresba 0 – 3 z 0 – 3 z KG 2 Kříž
Fotografie I 1 – 1 z 0 – 2 z KTDS 2 Armutidisová
Technologie – video I 1 – 1 z . VMP 2 Vlašín
Technologie – střih . 1 – 1 z VMP 2 Záboj
Morfologie 1 – 1 z 1 – 1 z KTDS 2 Novotný
Psychofyzická cvičení 1 – 2 z . VMP 1 Skoumalová
Eurytmie I . 1 – 2 z VMP 1 Váša
Autorské portfolio 1 – 1 z . KTDS 1 Kocman
Projekce-performance . 0 – 2 z KT 1 Zemánek

 

Celkem hodin / kreditů 38 12 – 26 60
Počet zkoušek 1 4

 

Sport – výcvikový kurz zimní letní KTDS


II. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Oborový atelier 3 – 12 zk 3 – 12 zk VMP 30 Ruller/Miller
Dějiny umění II 2 – 1 z 2 – 1 zk KTDU 5 Ondračka/Sedlák
Estetika-úvod 2 – 0 2 – 0 zk KTDS 5 Niederle

 

Celkem hodin / kreditů 20 20 40

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Počítače II 1 – 2 z 1 – 2 zk KTDS 5 Skočovský/Filip
Koncept umění 2 – 0 z 2 – 0 kz KTDU 3 Valoch
Foto II 1 – 1 z 0 – 2 z VMP 2 Teplý
Mediaarchiv – projekce 1 – 2 z 1 – 2 z KTDU 2 Vojtěchovský
Technologie – video II 1 – 1 z . VMP 2 Vlašín
Technologie – TV studio . 1 – 1 z VMP 2 Vlašín
Eurytmie II 1 – 2 z . VMP 1 Váša
Psychofyzická cvičení II . 1 – 2 z VMP 1 Skoumalová
Scéna-kostým-maska 1 – 1 z . ID 1 Preková
Image-vizáž . 1 – 1 z ID 1 Tesaříková
Nauka o barvě 1 – 1 z . MA 1 Havlík
Nauka o světle . 1 – 1 z VMP 1 Zippe

 

Celkem hodin / kreditů 39 15 – 24 60
Počet zkoušek 1 4

 

Světový jazyk II 1 – 1 z 1 – 1 kz KTDS 3 Pala
Kresba jako nástroj 0 – 3 z . KG 1 Daněk

III. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Oborový atelier 3 – 12 zk 3 – 12 zk VMP 30 Ruller/Miller
Dějiny umění III 2 – 0 z 2 – 0 zk KTDU 5 Ondračka

 

Celkem hodin / kreditů 17 17 35

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Historie a teorie foto 2 – 0 z 2 – 0 zk KTDU 5 Dufek
Počítače III 1 – 2 z 1 – 2 kz KTDS 3 Filip/Skočovský
Symbolika a rituály 2 – 0 2 – 0 kz KTDS 3 Mrskoš
Stání před stojanem 1 – 2 z 1 – 2 z KTDS 2 Kokolia
Dějiny literatury/poetika 2 – 0 z 2 – 0 z KTDS 2 Kožmín/Daněk
Hist. a teo. stylu a módy 2 – 0 z . KTDS 2 Jarošová
Tělo ve viz. komunikaci . 1 – 1 z ID 1 Preková/Novotná
Typografie a písmo 1 – 1 z 1 – 1 z GD 2 Houf/Štrouf
Akustika a zvuk 1 – 2 z . VMP 1 Štědroň/Fajt
Hudební poetika, slovo a hlas . 1 – 2 z KTDS 1 Dohnal/Kuběna
Environment-art 2 – 0 z . KT 1 Zemánek
Socio-art . 1 – 1 z KT 1 Daněk/Rozbořil
Přírodní vědy/Mat.logika 1 – 1 z . KTDS 1 Hollan
Model, perspektiva a geometrie . 1 – 1 z PD 1 Lesák/Navrátil

 

Celkem hodin / kreditů 40 19 – 21 60
Počet zkoušek 1 3

 

Pedagogické minimum 2 – 2 z 2 – 2kz PFMU 4 Horáček
Světový jazyk – konverzace 0 – 2 z 0 – 2 z KTDS 2 Pala

IV. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Oborový atelier 3 – 15 zk 3 – 15 zk VMP 36 Ruller/Miller
Dějiny umění IV 2 – 0 z 2 – 0 zk KTDU 5 Ondračka
Současné umění – úvod 2 – 0 z 2 – 0 zk KTDU 5 Liška

 

Celkem hodin / kreditů 22 22 46

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Sociologie 2 – 0 z 2 – 0 z KTDS 2 Rozbořil
Psychologie 2 – 0 z 2 – 0 z KTDS 2 Fajnor
Kulturní antropologie 2 – 0 z 2 – 0 z KTDS 2 Jelínek
Mytologie 2 – 0 z 2 – 0 z KTDS 2 Patočka
Kreativní myšlení 2 – 0 z . KTDS 1 Mrskoš
Koncepce životního stylu . 1 – 1 z KTDS 1 Marek
Dramaturgie a režie 1 – 1 z . VMP 1 Plachý
Film a video . 1 – 1 z VMP 1 Šimáček
Interakce 2 – 0 z . KTDS 1 Franz
Aut. právo a pod. agenda . 1 – 1 z KTDS 1 Kučera/Košťálová

 

Celkem hodin / kreditů 36 19 – 17 60
Počet zkoušek 1 3

 

Pedagogické minimum 2 – 2 z 2 – 2kz PFMU 4 Horáček

Minimální počet kreditů pro připuštění k bakalářské zkoušce 240 celkem

BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA

V. ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Oborový atelier 3 – 15 zk 3 – 15 zk VMP 36 Ruller/Miller
Současné umění 2 – 0 z 2 – 0 zk KTDU 5 Liška

 

Celkem hodin / kreditů 20 20 41

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Estetika 20.stol. 2 – 0 z 2 – 0 kz KTDS 3 Niederle
Souč. filosofie umění 2 – 0 z 2 – 0 kz FFMU 3 Kroupa
Ekologie 2 – 0 z 2 – 0 kz FFMU 3 Šmajs/Keller
Umění a media 2 – 0 z 2 – 0 kz KTDS 3 Vojtěchovský/Blažek
Kontext-art 2 – 0 z 2 – 0 kz KT 3 Noshiro/Benish/hosté
Etika a duchovní kultura 2 – 0 kz . FFMU 2 Brázda
Politika a kultura . 2 – 0 kz FFMU 2 Barša

 

Celkem hodin / kreditů 32 17 – 15 60
Počet zkoušek 1 2

 

Semiotika . 1 – 1 kz KTDS 4 Niederle
Informatika . 1 – 1 kz FIMU 2 Zlatuška
Cizí jazyk I 1 – 1 z 1 – 1 z KT 2 Veškrnová

VI. ROČNÍK

DIPLOMOVÁ PRÁCE

POVINNÉ PŘEDMĚTY :

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Oborový atelier 1 – 25 z 1 – 25 z VMP 45 Ruller/Miller
Výtv.teoret.seminář 0 – 2 z 0 – 2 z KTDU 3 Ondračka/Niederle
Speciální přednášky 2 – 0 z 2 – 0 z KTDU 3 hosté

 

Celkem hodin / kreditů 30 30 51
Počet zkoušek 0 0


VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

předmět zimní semestr letní semestr zaj. počet kreditů garant
Cizí jazyk II 1 – 1 z 1 – 1 kz KTDS 3 Veškrnová
Ateliérový program 0 – 4 0 – 4 VMP 6 Ruller/Miller

 

Celkem hodin / kreditů 36 4 – 32 60

Min. počet kreditů pro připuštění ke státní zkoušce: * za magisterské studium 120
* za oba stupně 360

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA :
praktický úkol
teoretický úkol