Open Situation Performances Project Presentation
Prezentace performancí projektu
 Otevřená situace


PRAHA . LUBLIN . BYDGOSZCZ

Polish Institute Prague, Malé náměstí 1, 110 00 Prague 1 (entrance from Karlova st. 27)
September 22nd, 2009, 10am – 9pm

Polský institut v Praze, Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1 (vchod z Karlovy ulice 27)
22. 9. 2009, 10.00 – 21.00 hod.


Presentation of experimental video-documentation from a series of performances by
Prezentace experimentální video-dokumentace ze série veřejných performancí umělců

Pio Troski PL Jacques Van Poppel NL Roi Vaara SF Janos Szirtes HU
Alastair Mac Lennan GB Tomáš Ruller CZ & Habib Kheradyar Zamani USA

and an open working meeting with curators
a otevřené pracovní setkání s kurátory

Waclaw Kuczma BWA Bydgoszcz Marta Ryczkowska CK Lublin
Sodja Lotker PQ Praha Tomáš Ruller FaVU Brno

Financial support provided through the International Visegrad Fund
Financováno v rámci projektu Mezinárodního visegrádského fondu
www.visegradfund.org

Organizer / Organizátor
FaVU VUT Brno

Project Partners / Partneři projektu
BWA Bydgoszcz, VSVU Bratislava, CK Lublin, MOME Budapest, Divalední ústav – PQ

With the support of / Za podpory
Polský institut v Praze

Program

10am – 11 am / 10 – 11 hod.
Lublin performance video screening /
 projekce
Pio Troski, Alastair Mac Lennan, Tomáš Ruller, Habib Kheradyar Zamani

11am – 12.30pm / 11 – 12.30 hod.
Lublin video screening of „Pre- and Post- Discussion“ / videoprojekce Diskuse „Před- a Po-“
& discussion of present participants / 
& diskuse přítomných účastníků
moderator / 
moderátor: Marta Ryczkowska – curator / kurátorka Lublin European Performance Art Festival
& Tomáš Ruller – organizer and artist / organizátor a umělec FaVU VUT Brno

2pm – 3pm / 14 – 15 hod.
Bydgoszcz „Gallery / Galerie“ video screening / 
projekce
Pio Troski, Alastair Mac Lennan, Tomáš Ruller, Habib Kheradyar Zamani
(four channel video from 4 steady cameras over a time line + a moving details camera)
(čtyřkanálové video ze 4 statických kamer v časovém sledu & pohyblivá detailní kamera)

3pm – 4pm / 15 – 16 hod.
Bydgoszcz – „Park / Park“ video screening / projekce
Pio Troski, Alastair Mac Lennan, Tomáš Ruller, Habib Kheradyar Zamani
(four channel video edit from all cameras & moving camera)
(čtyřkanálový videosestřih ze všech kamer + pohyblivá kamera)

4pm – 5pm / 16 – 17 hod.
Bydgoszcz – „Discussion / Diskuse“ video screening / 
projekce
& discussion of present participants / 
diskuse přítomných účastníků
Moderator / 
moderátor: Waclaw Kuczma – curator & director / kurátor a ředitel BWA Bydgoszcz
& Tomáš Ruller – organizer and artist / organizátor a umělec FaVU VUT Brno

7pm – 8pm / 19 – 20 hod.
Prague Quadrennial / 
Pražské Quadriennale performance video screening / projekce
(12-hour performance on Wenceslas square during the general Trade Unions strike)
(12-ti hodinová performance na Václavském náměstí během generální stávky odborových svazů)
Pio Troski, Jacques Van Poppel, Roi Vaara, Janos Szirtes, Alastair Mac Lennan,
Tomáš Ruller & Habib Kheradyar Zamani

8pm – 9pm / 20 – 21 hod.
discussion of present participants / 
diskuse přítomných účastníků
Moderator / moderátor: Sodja Lotker – artistic director / 
umělecká ředitelka Prague Quadrennial
& Tomáš Ruller – organizer and artist / organizátor a umělec FaVU VUT Brno

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy zaprasza w piątek 16 października
na pokaz multimedialny dokumentacji z realizacji projektu
The BWA Gallery in Bydgoszcz cordially invites you to a multimedia
presentation on Friday, October 16th, 2009 of the project

Open Situation Performance Presentation

Godzina 15.00 / At 3pm:
prezentacja multimedialna performance zrealizowanych w 2007 roku w Lublinie,
Bydgoszczy oraz w Pradze podczas Prague Quadriennale.
Artyści realizujący performance:
multimedia presentation of the performances realized in 2007 in Lublin, Bydgoszczy
and simultaneously in Prague during the Prague Quadriennale.
Artists participating in the performance:

Pio Troski PL Jacques Poppel 
NL Roi Vaara SF
Janos Szirtes 
HU Alastair Mac Lennan GB
Tomas Ruller 
CZ Habib Kheradyar Zamani USA

Godzina 18.00 / At 6pm:
panel dyskusyjny panel discussion
Udział biorą artyści Participating artists:
Tomas Ruller CZ i Pio Troski PL
Habib Kheradyar Zamani 
USA
Waldemar Tatarczuk i Wacław Kuczma PL kuratorzy / curators 

Financial support provided through the International Visegrad Fund
www.visegradfund.org

Organizer
BWA Bydgoszcz

Project Partners
FaVU VUT Brno, VSVU Bratislava, CK Lublin, MOME Budapest, Divalední ústav – PQ

Bydgoszcz, ul. Gdańska 20
tel. 052 339 30 50
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

We cordially invites you to the opening of
Open Situation Performance Presentation
on November 10th, 2009 at 6PM.

The exhibition runs through November 24th, 2009.
Opening hours: 10AM – 4PM, Monday to Friday

Guests
Tomas Ruller, Zygmunt Piotrowski

Venue
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża“
Centre for Intercultural Creative Initiatives „Crossroads“
ul. Krakowskie Przedmieście 39, Lublin

Curator
Marta Ryczkowska

More info
www.npe-festival.pl

Financial support
provided through the International Visegrad Fund
www.visegradfund.org

Organizers
Tomáš Ruller, FaVU VUT Brno,
Waldemar Tatarczuk, Ośrodek Sztuki Performance w Lublinie
Performance Art Space Lublin
ul. Peowiaków 12

Project Partners
VSVU Bratislava, CK Lublin, MOME Budapest, Divadelní ústav – PQ

We cordially invite you to the
Open Situation Performance Presentation
on Wednesday August 4th, 2010 at 7.30 pm

Screening
Pio Troski PL Jacques Van Poppel NL Roi Vaara 
SF
János Szirtes 
HU Alastair Mac Lennan GB
Tomas Ruller 
CZ Habib Kheradyar Zamani USA

Guests
Tomáš Ruller, János Szirtes

Venue
Watchable and Unwatchable, Omkamra Art society Art Mill workshop
Eleven Kert, Szentendre, Dunakorzó 11/A.

Curator
Bálint Benkovits

More info
www.omkamra.hu
www.elevenkert.hu

Financial support
provided through the International Visegrad Fund
www.visegradfund.org

Organizers
Tomáš Ruller, Faculty of Fine Arts, University of Technology, Brno
János Szirtes, Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest

Project Partners
VŠVU Bratislava – SK, CK Lublin – PL,
BWA Bydgoszcz – PL, PQ Praha – CZ

Srdečne Vás pozývame na
prezentáciu medzinárodného multimediálneho výzkumneho projektu
dokumentujúceho sériu performancií umelcov:

We cordially invite you to
a presentation of international experimental multimedia research project
of a documentation from a series of performances by artists:

Pio Troski PL Jacques Van Poppel NL Roi Vaara SF Janos Szirtes HU Alastair Mac Lennan GBTomáš Ruller CZ Habib Kheradyar Zamani USA

V pondelok 27. septembra / 18.00 – 22.00 hod.
O 19.00 krst serie 12 DVD Otvorenej Situácie za prítomnosti autorov
Tomáša Rullera, Jánosa Szirtes, Piotra Troski. 
On Monday, September 27th 2010 from 6 PM to 10 PM.
At 7 PM a publishing celebration of the 12 DVD set of Open Situation
at which the artists Tomáš Ruller, János Szirtes, PioTroski will be present.

V utorok 28. septembra / 10.00 – 18.00 hod.
jednodenná výstava pozostávajúca z radu rôznych videoprojekcií z performancií,
ktoré sa uskutočnili na PQ Praha, v BWA Bydgoszcz a OSP Lublin. 

On Tuesday, September 28th 2010 / 10 AM – 6 PM
a one-day exhibition consisting of diverse multiple video screenings from performances
which took place at PQ Praha, BWA Bydgoszcz , and OSP Lublin. 

Galéria MEDIUM / MEDIUM Gallery
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava, Slovakia

Finančná podpora: / Financial support:
International Visegrad Fund
www.visegradfund.org

Partneri projektu: / Project Partners: 
FaVU VUT Brno, VŠVU Bratislava, MNME Budapest, BWA Bydgoszcz, CK Lublin, PQ Praha