BYLO NEBYLO

Open Gallery / BRATISLAVA / 19.7.-11.8.2013


„Výstava nesoucí název Bylo nebylo představuje tvorbu autorů transformujících performance do podoby videa, textu, audio nahrávky, fotografie, autorské knihy, instalace dočasného charakteru a sochy. Poukazuje na následující skutečnosti: živá performance je výchozím bodem, prvotním impulsem k následné tvůrčí práci se zvoleným médiem záznamu; performance funguje jako pohyblivý znak, jenž je možné svobodně přenášet do různorodých kontextů a médií. Kurátoři výstavy usilovali o výběr takových děl, které představují odkaz ke konkrétní performanci a současně s tím tento odkaz potlačují formou svého zpracování. Jejich zdvojená existence jako dokumentu (mediálního přepisu) performance a jako uměleckého artefaktu vlastní vizuální podmanivosti poukazuje na ambivalentnost historiografie performance art. Pokud uvažujeme o vystavených dílech jako dokumentech akcí, uvědomíme si, že mezi performancí a formou jejího záznamu se nachází magická mezera, jakoby se část informací provždy ztratila v pomíjivém okamžiku. Stalo se, mohlo se stát, nezůstalo, bylo, nebylo…Jsou to nedoslovné fragmenty, kterým můžeme a nemusíme věřit – podobně jako pohádkám. V rámci zahájení výstavy proběhne Sightseeing Performance. Zatímco Filing Krug performuje v turistickém mumraji Toronta, jeho počínání se stává čitelným až pomocí výkladu v Bratislavě přítomného Tomáše Hodbodě. Vzdálenost mezi místy otevírá prostor pro domněnky a diskrepance…“

 Jana Písaříková


http://www.ncsu.sk

(odkaz na galerii fotograffi již není funkční)