Jennifer Helia De Felice

BIO

* 1972 New York

Odborná asistentka AP – performerka, multimediální umělkyně, kurátorka a hudebnice narodila se a studovala New Yorku, kde získala titul BA na New York college od roku 1993 žije v Brně, kde spolupracuje se skupinou „Sledě, živé sledě“ absolvovala AP FaVU v roce 2004 s  prací „Miven cin“ a web-projektem „Para-site“,prezentuje se samostatně i kolektivně, doma i v zahraničí, např. ve Francii, Německu, Rakousku, Italii, USA pracovala v Media-archivu FaVU a spoluorganizovala výstavy Hi-tech/umění.

STUDIUM / EDUCATION:

U1993 – 1995 hostování z New York College ve VMP: Tomáš Ruller1999 – 2004 magisterské studium performance: Tomáš Ruller

KONTAKT /CONTACT:

email: jenny.drifting@gmail.com
web: http://performance.ffa.vutbr.cz/STUDENTI/037_jennifer.htm

VYBRANÉ PRÁCE / SELECTED WORKS

INSTALACE:

„Šámalova 27“ 2002, audio ukázka „Déšť“

„Zapomenuté“ / „Forgotten“

VIDEO:

„Bez masek“ / „Without Masks“ 1994 (1´)

PERFORMANCE:

MIVEN CIN 2004

„Vejce“ / „Egs“ 1995

WWW:

„Parasite“ http://www.fiume.cz/sink/index.html