Eva Marie Růžena

http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvslizova

16. ledna 2019

Důvod proč jsem místo prezentace své vlastní tvorby

jen přečetla báseň Nepřátelům od Vladimíra Holana: