Eva Marie Růžena

http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvslizova

bakalářská práce: Linsident

[v portfoliu]

VIII

2019 | 2020

PAPEŽSKÝ DRESS CODE (1-4)


IV. Papež – Pilát | The Pope – The Pontius

III. pomeranče | oranges

II. Duše hovoří | The Vocation

I. spočinu | at my leisure

VII

2019 | 2020

Narcis, Narcis

RGB xy

VI

2018 | 2019

ASP Kraków


WHITE ASPHALT: naivity inversion

V

2018 | 2019

HOLANOVI

IV

2017 | 2018

Eva is a human being.

III-IV

2017 | 2018

5B

II

2016|2017

NNP #ilovobrno

I

2016 | 2017