HELUSH YIRAQ

BIO

* 2. 11. 1977, Praha

STUDIUM / EDUCATION:

1992 – 1996 Střední průmyslová škola oděvní, Praha
1997 – 2003 učitelství výtvarné výchovy a českého jazyka pro střední školy / Pedagogická fakulta ZČU
2006 kurzy grafického designu a ilustrace / Art Camp UUD Plzeň
2003 – 2008 kurzy artefiletiky, dramatické a estetické výchovy, zážitkové pedagogiky
2007 The Media Production Work / Media and English Centre, London
2009 – 2011 kurzy figurální kresby a malby / VŠUP, AVU
2012 – 2014 studium v ateliéru grafického designu, konceptuální tvorby a dějin umění / škola současného umění Scholastika
2013 kurz videa / Letní akademie výtvarného umění v Drážďanech
2013 kurz Historie matematiky / Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
2014 – 2015 Ateliér intermediální tvorby II / škola Jiřího Příhody / Akademie výtvarných umění v Praze
2015 stáž Ateliér nových médií II / škola Anny Daučíkové / Akademie výtvarných umění v Praze
2016 Ateliér intermediální tvorby II / škola Dušana Záhoranského a Pavly Scerankové / Akademie výtvarných umění v Praze
2016 stáž Ateliér Performance / prof. akad. soch. Tomáš Ruller / Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

KONTAKT /CONTACT:

email: helena.jirakova@seznam.cz
web: helenajirakova.wixsite.com/helush

VYBRANÉ PRÁCE / SELECTED WORKS

AKCE:
VIDEO:
SKUPINOVÉ VÝSTAVY: